505 226 709, 512 300 514 drukurs@gmail.com

Instrukcje do gier

GRAMY W ORTOGRAMY

KUKU

ASK ME

Instrukcja do gry GRAMY W ORTOGRAMY

W grze może uczestniczyć dowolna liczba osób.
Każdy z graczy otrzymuje po 5 losowo wybranych kart, które powinien trzymać w taki sposób, aby przeciwnicy nie mogli ich poznać. Z pozostałych kart wykłada się pierwszą w sposób widoczny dla wszystkich graczy, lecz nie może być to karta funkcyjna (Joker).
Po rozpoczęciu rozgrywki pierwszy gracz (jest nią zwyczajowo osoba siedząca na lewo od tasującego) wykłada z ręki kartę, która zawiera przynajmniej jeden wyraz z taką samą wyróżnioną literą, co karta znajdująca się na stole. Pasujących liter w karcie może być więcej niż jedna.
Przykładowo, jeżeli na stole leży karta z wyrazami z „u otwartym” np. „równiutki” to gracz mający kartę zawierającą „ó z kreską” może położyć kartę, ponieważ wyraz „równiutki” też zawiera „ó z kreską”. Jeżeli gracz nie może dołożyć pasującej karty, to musi zamiast tego dobrać jedną z kart z talii.
Jeśli pobrana przez gracza karta pasuje do leżącej na stosie, to gracz może od razu ją na ten stos odłożyć.
Gracz może wyłożyć naraz jedną, dwie lub więcej kart. Na spodzie musi być ta, która pasuje do poprzedniej.
Żeby nie stracić kolejki gracz czyta na głos wszystkie informacje zapisane na karcie łącznie ze stwierdzeniem „wyrazy z ó wymiennym” itp., Jeśli gracz nie przeczyta traci kolejkę i zabiera ze stołu karty, z których schodził.
Karta Joker może zastąpić dowolną kartę.
Oddając swoją przedostatnią kartę gracz musi wypowiedzieć słowo „Ortogram”. Jeśli tego nie zrobi, a przeciwnicy to zauważą i poinformują o tym („stop ortogram”), gracz taki musi pobrać 5 kart z talii.
Kończąc grę należy wypowiedzieć formułę „orotgram i po ortogramie”.
Jeżeli wszystkie karty w stosie skończą się, gracze schodzą z posiadanych kart.
Wygrywa ten gracz, który jako pierwszy pozbędzie się wszystkich swoich kart lub będzie miał ich najmniej.

 

 

 

Instrukcja do gry KUKU

,,W grze może uczestniczyć dowolna liczba uczestników. Gra składa się z dwóch kompletów niebieskiego i zielonego, w każdym jest Joker. Gra ma 3 warianty. 1,Trening jednego gracza Gracz wybiera jeden zestaw i rozkłada karty na stole logiem KUKU na wierzchu. Następnie losowo wybiera kartę i odwraca ją odkrywając działanie do odgadnięcia po odgadnięciu wyniku znajduje odpowiednią kartę i kładzie na poprzednią. W ten sposób trenuje do rozgrywki. 2.Rozgrywka Rozkładamy karty logiem do wierzchu, młodszy gracz zaczyna odkrywając kartę. Po odkryciu działania kartę zabiera ten kto pierwszy powie dobry wynik. W przypadku jednoczesnego odgadnięcia dobrego wyniku następuje kumulacja. Odkrywany wtedy kolejną kartę i ten z graczy, który pierwszy poda poprawny wynik zabiera wszystko. Wygrywa ten który zbierze więcej kart. 3.Wyścig Rozdajemy potasowane karty oprócz jokerów między uczestników. Najmłodszy rozpoczyna grę wykładając dowolną kartę. Kolejni gracze zgodnie z ruchem wskazówek zegara dokładają karty zgodnie z działaniami albo rozpoczynają kolejny z dwóch stosów (zielony lub niebieski). Jeżeli gracz nie może dołożyć karty mówi stoję i kolejka przechodzi na następnego gracz. Jokery służą do połączenia 2 tali i są dokładane wtedy kiedy pojawi się karta z napisem Joker.

 

 

 

Instrukcja do gry Ask me

Grę rozpoczyna osoba na lewo od rozdającego, zwracając się do któregokolwiek z graczy z prośbą o konkretną kartę: Have you got + nazwa np. koloru ? Jeśli osoba zapytana posiada tę kartę musi ją oddać mówiąc : Yes, I have. Here you are. – jeśli nie ma odpowiada No, I haven’t . I’m sorry i przejmuje kolejkę. Gdy któryś z graczy zbierze cały zestaw 4 karty z jednego tematu wykłada ten zestaw na stół i mówi : I have a set ( mam zestaw ). Wygrywa ten gracz, który ma najwięcej zestawów. Podczas gry liczy się poprawność gramatyczna która jest wyjaśniona na kartach z instrukcją ,, Jak zadawać pytanie’’. Jeśli któryś gracz zapomni powiedzieć ; I have a set traci prawo zatrzymania tego zestawu i inny gracz może przejąć karty z tego zestawu zadajc swoje pytania. Gra ASK ME : Celem jest zebranie jak największej ilości kompletów czterech kart z jednej grupy kart (np. A,B, itd). Wygrywa ten, kto skompletuje najwięcej kwartetów.

 Gra od 2 do 5 graczy.

Pudełko zawiera 32 karty.